6 Ιουλ 2012

ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ


Ως εκ τούτου η δήλωση απλής κατοχής του ερειπίου, [προσχηματική] από οιονδήποτε σφετεριστή ή άρπαγα, χωρίς την ταυτόχρονη άσκηση πράξεων νομής με διάνοια κυρίου και ειρηνικά, [επί 20ετία τουλάχιστον], κατά την προσιδιάζουσα στο ακίνητο φύση του δηλ. χωρίς την κατασκευή επί του ερειπίου κτίσματος κατοικίας ή άλλου κτίσματος αστικής μορφής] δεν δημιουργεί προϋποθέσεις κτήσεως κυριότητος με χρησικτησία.

Περαιτέρω σας υπενθυμίζουμε ότι η Υπηρεσία σας, σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, της νήσου Καστελόριζου ανέκαθεν εδέχετο, ότι «ολόκληρο το νησί αποτελεί ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου και είναι εγγεγραμμένο στα βιβλία καταγραφής της υπηρεσίας σας με α/α/ ΒΚ5242» [ιδ. έγγραφο σας με αρ.πρωτ.ΔΚ361/27.2.1992 απευθυνόμενο προς τον Δήμαρχο Καστελόριζου].

Παρά το ανωτέρω ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τα τελευταία χρόνια και εξ αιτίας της τουριστικής ανάπτυξης του νησιού, με αποτέλεσμα να ανατιμηθούν οι αξίες των ακινήτων υπέρμετρα, διάφοροι επιτήδειοι, κάτοικοι του νησιού, δυστυχώς οι περισσότεροι τους, κατέχουν δημοτικές θέσεις ως αιρετοί τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και ως συγγενείς αιρετών, οι οποίοι με παράνομες μεθόδους, ψευδή αποδεικτικά στοιχεία παραπλανούν τους συμβολαιογράφους και επιτυγχάνουν, εκμεταλλευόμενοι την απουσία των ιδιοκτητών, ή των κληρονόμων των ερειπωμένων ακινήτων, αλλά και την αδράνεια των κρατικών Υπηρεσιών.

«Ευνοούμενοι μάλιστα προκλητικά από ένα υφιστάμενο και γνωστό στις Διοικητικές και Δικαστικές Αρχές «κύκλωμα αρπαγής και λεηλασίας», συνεχίζει η επιστολή, «μεταγράφουν στο όνομά τους, ακίνητα απόντων ιδιοκτητών, είτε είναι εγκαταλελειμμένα είτε αδέσποτα, τα οποία μεταβιβάζουν σε τρίτους, αλλοδαπούς κατά το πλείστον Ιταλούς και Άγγλους με τίμημα που αναγράφεται στα συμβόλαια μεταβίβασης κατά πολύ μικρότερο του αληθινού, με αποτέλεσμα να διαπράττονται κάθε φορά και αδικήματα «ξεπλύματος χρημάτων».

Δεν υπάρχουν σχόλια: