7 Απρ 2014

Ολίγα για Μνημόνιο και Τράπεζες (παρότι δεν είμαι ειδικός).

Επί Τροχάδην
 -Ολίγα για Μνημόνιο και Τράπεζες (παρότι δεν είμαι ειδικός).

 Απορώ (τι δεν καταλαβαίνω;) :’Οταν μπήκαμε στο Μνημόνιο («μεγάλε» ΓΑΠ..)είχαμε χρέος 123% του ΑΕΠ που δεν ήταν βιώσιμο, 9,2% ανεργία και υπολογιζόταν πως υπήρχαν γύρω στους 80 χιλιάδες άνθρωποι ανασφάλιστοι.
Τώρα έχουμε χρέος 173% του ΑΕΠ, ανεργία 28,3% και 3 εκατομμύρια,σχεδόν ανασφάλιστους….
 -Μα καλά, που πήγε τόσο χρήμα;:
  Μήπως στις Τράπεζες; Πόσο χρήμα ("ζεστό" και όχι εγγυήσεις) πήραν οι τράπεζες, από το 2009 μέχρι σήμερα;"


Α. Προνομιούχες μετοχές Αλογοσκούφη

 Α. Σύμφωνα με απάντηση του υπουργείου Οικονομικών, σε ερώτηση του Μανόλη Γλέζου,  με βάση το άρθρο 1 του 3723/2008 το Ελληνικό Δημόσιο ανέλαβε προνομιούχες μετοχές των πιστωτικών ιδρυμάτων, έναντι καταβολής σε αυτές Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου λήξεως 21.05.2014 και 23.07.2014 (κι όχι μετρητών). Το συνολικό ποσό των αναλαμβανομένων μετοχών σήμερα ανέρχεται σε 4.473.585.000 ευρώ και κατανέμεται ως εξής:

1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ: αναληφθείσες προνομιούχες μετοχές αξίας 1.350.000.000 ευρώ.
2. Alpha Bank : 940.000.000 ευρώ.
3. Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο: 224.960.000 ευρώ.
4. EFG Eurobank: 950.125.000 ευρώ.
5. Τράπεζα Πειραιώς : 750.000.000 ευρώ.
6. Τράπεζα Αττικής: 100.200.000 ευρώ.
7. Proton Bank: 80.000.000 ευρώ.
8. FBBank: 50.000.000 ευρώ.
9. Πανελλήνια Τράπεζα: 28.300.000 ευρώ.
ΣΥΝΟΛΟ: 4.473.585.000 ευρώ.

B. Από το ΤΧΣ για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού των τραπεζών που έχουν εκκαθαριστεί και για το κεφάλαιο που χορηγήθηκε σε μεταβατικά πιστωτικά ιδρύματα:

Τα κεφάλαια για την κάλυψη του funding gap δεν θεωρούνται αύξηση κεφαλαίου, όμως δεν παύουν να είναι τμήμα των κεφαλαίων που δανείστηκε το ελληνικό κράτος για την ενίσχυση των τραπεζών και κατά συνέπεια επιβαρύνουν το δημόσιο χρέος.

 Αφού πρώτα έγιναν οι εξαγορές και συγχωνεύσεις στον ελληνικό τραπεζικό χώρο  ως εξής:

ΕΤΕ: FBB, Pro Bank
EFG Eurobank: TT, Proton Bank
ALPHA BANK: Εμπορική
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΑΤΕ, Μillennium, Γενική, Τρ. Κύπρου, Ελληνική, CPB (πρώην Marfin)


 στην συνέχεια, από το ΤΧΣ για την πρώτη ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, έλαβαν σε δις ευρώ

ALPHA: 4.021
ΕΤΕ: 8.677
ΕUROBANK: 5.839
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6.985

Το συνολικό ποσό που πήραν οι τράπεζες από το 2009 ανέρχεται σε: 4,473+14,724+25,522=44,719 δις ευρώ..
Είπατε κάτι;..

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
e-mail: gpapagian@in.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: