1 Ιουν 2017

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 14ης ΜΑΗ




"Να οδηγήσουμε το υπάρχον φθαρμένο πολιτικό προσωπικό, 
σε Απόσυρση"

Δεν υπάρχουν σχόλια: