2 Ιουλ 2011

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ, Ο ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (2 Ιουλίου)

Όταν πολλοί άνθρωποι αποφασίζουν να υπερβούν το εγώ και να συνεργαστούν με άλλους, για ένα κοινό σκοπό. Όταν αυτοί οι πολλοί μπορεί να σκέφτονται λίγο διαφορετικά ή να πραγματώνουν εκείνο που θέλουν λίγο διαφορετικά από τους άλλους, αλλά ξέρουν ότι υπάρχει από χιλιάδες χρόνια πολιτισμού η αρχή: συζήτηση με προτάσεις, αντιπροτάσεις, σύνθεση. Όταν μετά την σκέψη και τη συζήτηση ως επακόλουθο προκύπτει δράση και πράξεις. Τότε αναδύεται η σημασία και η αξία του ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ. Ο Συνεταιρισμός έχει κινηματικό, πολιτιστικό και κοινωνικό χαρακτήρα, εκτός φυσικά του ότι είναι μία κοινωνικού χαρακτήρα «επιχείρηση», γιατί: «ο Συνεταιρισμός είναι κοινωνικά χρήσιμος μόνον αν είναι οικονομικά αποδοτικός». Η βασική αρχή είναι: «ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΧΥΣ». 500 καταναλωτές πελάτες ενός σούπερ μάρκετ, δεν έχουν κάποιο δικαίωμα, δεν μπορούν να διαμορφώσουν κάτι που θα τους ωφελήσει, πάρ’ όλο που έχουν την δύναμη του πελάτη που πληρώνει «μετρητοίς». 500 καταναλωτές που δημιουργούν καταναλωτικό Συνεταιρισμό, δεν έχουν απλώς άθροισμα των δυνάμεών τους. Δημιουργούν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των δυνατοτήτων τους. Με τον Συνεταιρισμό οι καταναλωτές συνασπισμένοι και έχοντας επίγνωση της δύναμής τους, δημιουργούν υποδομές εγκαταστάσεις και μηχανισμό, προμηθεύονται προϊόντα και υπηρεσίες απαραίτητα για το νοικοκυριό απ’ ευθείας από τους παραγωγούς, χωρίς τη μεσολάβηση μεσαζόντων και χονδρεμπόρων, καλύτερης ποιότητας και σε φθηνότερες τιμές. Το Συνεταιριστικό κίνημα, με τον όρο ότι ο τρόπος λειτουργίας του δεν θα αφήνει περιθώρια σε «παρερμηνείες», θα επιδιώκει να λειτουργεί με διαφάνεια, με ανοικτές δημοκρατικές διαδικασίες, με επιτροπές οι οποίες θα έχουν στην πράξη προϋποθέσεις άμεσης δημοκρατικής λειτουργίας, μπορεί να είναι επιτυχημένο. ΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ: Προμήθεια προϊόντων καλύτερης ποιότητας απ’ αυτά του εμπορίου και σε φθηνότερες τιμές. Να βοηθηθούν τα μέλη και οι φίλοι εκτός των άλλων, να αναπτύξουν μια σωστή καταναλωτική συνείδηση και σωστότερη γνώση για υγιεινή διατροφή. Να στηρίξει την Ελληνική παραγωγή, υποκαθιστώντας τις εισαγωγές, δίνοντας και αναπτυξιακό χαρακτήρα στην προσπάθεια. Να συνδεθεί και με τους αντίστοιχους αγροτικούς συνεταιρισμούς και με ομάδες παραγωγών, με συντονισμό προσπαθειών. Να λειτουργήσει δικές του αποθήκες και πρατήρια απ’ όπου θα διαθέτει τα προϊόντα. Να αναπτύξει κοινωνική και πολιτιστική δράση. Να συμβάλλει στην ανάπτυξη της Συνεταιριστικής ιδέας. Πολλοί από εμάς, έχουν τις επιφυλάξεις τους, που βασίζονται στην αλήθεια ότι η έννοια «Συνεταιρισμός», έχει ευτελιστεί, έχει χάσει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων. Πρέπει να τονίσουμε ότι έχουμε καθήκον έννοιες, ιδέες, αρχές, φορείς που έχουν ευτελιστεί να τους ανασύρουμε ξανά στο φώς. Πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είναι οι ιδέες και οι υψηλές έννοιες που μειονεκτούν, από εγγενείς αδυναμίες, αλλά ότι η αιτία των κακών είναι πρώτον η ληστρική δράση εκείνων των φυσικών προσώπων που διαχειρίστηκαν τους Συνεταιρισμούς. Δεύτερον οι επιλογές των κυβερνήσεων και των κοινοτικών Ευρωπαϊκών κέντρων, που διέλυσαν τους αγροτικούς κυρίως Συνεταιρισμούς στην Ελλάδα, κατόπιν επιλογής. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις βεβαίως είχαν βοηθούς και συμμάχους στο έγκλημα, τους κομματικούς αγροτοπατέρες και λοιπούς παράγοντες, που υπηρέτησαν με πίστη, την διάλυση της οικονομίας της χώρας μας. Πρέπει όμως να γίνει συνείδηση, ότι σωστός Συνεταιρισμός μπορεί να γίνει μόνον αν τα μέλη και συμμετέχουν και συναποφασίζουν. Πρέπει να απορρίψουμε την αντίληψη, να εκχωρούμε την δυνατότητα που έχουμε να αποφασίζουμε οι ίδιοι, σε ανεξέλεγκτους αντιπροσώπους. Οι Συνεταιρισμοί μπορούν να είναι φορείς πραγματικής συμμετοχικής, ή και άμεσης Δημοκρατίας. “Μόνοι γαρ τον τε μηδέν τώνδε μετέχοντα, ουκ απράγμονα, αλλ’ αχρείον νομίζομεν». ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ Ιστοριών Β 40, 3 .

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟ (Ε.Κ.Ο.Σ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: