16 Ιαν 2012

Η μεθόδευση για την εκποίηση της Δημόσιας Περιουσίας καλά κρατεί

Στη δημιουργία ενός ελεγμένου μητρώου 3.000 ακινήτων του ελληνικού Δημοσίου έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2012 εστιάζουν οι σύμβουλοι του Ελληνικού Δημοσίου. Το μητρώο θα περιλαμβάνει ακίνητα που θα προκύψουν από τον πρώτο έλεγχο της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, η οποία υπολογίζεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τετραμήνου του τρέχοντος έτους.
Παράλληλα, οι σύμβουλοι «δουλεύουν» αυτή την στιγμή μία δεύτερη λίστα 30 περίπου δημοσίων ακινήτων τα οποία παρουσιάζουν «καλές προοπτικές» (ξεπουλήματος προφανώς) και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα με έμφαση τον τουριστικό τομέα.
Τα εν λόγω ακίνητα είναι ανεξάρτητα από τα 35 γνωστά αστικά ακίνητα που είχαν επιλεγεί στην αρχή και έχουν ήδη περιέλθει στη διαχείριση του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).
Η κατάρτιση της δεύτερης λίστας κρίθηκε απαραίτητη με το σκεπτικό ότι, τα περισσότερα από τα 35 ακίνητα (κυρίως αστικά κτίρια του Δημοσίου) είναι προβληματικά με βάση το νομικό και τεχνικό τους έλεγχο (π.χ. δεν έχουν άδεια, δεν είναι προσβάσιμα κ.τ.λ.) κι επομένως δεν μπορούν να αποφέρουν τα προϋπολογιζόμενα έσοδα από τη διάθεσή τους σε ιδιώτες.
Τα υπό καταγραφήν ακίνητα θα αξιοποιούνται μέσω του νόμου 2730/1999 που αφορούσε την εκτέλεση των ολυμπιακών έργων και προέβλεπε μεταξύ άλλων ταχύτερες διαδικασίες για την έκδοση οικονομικών αδειών, αναγκαστικές απαλλοτριώσεις.
Την ίδια στιγμή, οι εν δυνάμει επενδυτές θέτουν θέματα σε σχέση με τις εξελίξεις γύρω από το PSI. Το ζήτημα αυτό θεωρείται από τις βασικές αιτίες για τις καθυστερήσεις έναντι του αρχικού χρονοδιαγράμματος αφού, θεωρητικά, ακίνητα όπως το IBC στο Μαρούσι (σε τμήμα του οποίου λειτουργεί το εμπορικό κέντρο Golden Hall) ή εκτάσεις για τουριστική χρήση στη Ρόδο θα μπορούσαν ήδη να έχουν βγει στην αγορά μέσα από διαγωνισμούς.
 Η προσπάθεια εκποίησης της Δημόσιας Περιουσίας καλά κρατεί..

Από την πλευρά μας, θεωρούμε ότι η προστασία της περιουσίας του ελληνικού Λαού, είναι μονόδρομος.


ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: